Steven Vandersnickt, Notaris te Zele

 

Steven Vandersnickt

Notaris te Zele

 

Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen

Alois De Beulelaan 34
9240 Zele
Tel. (052) 44.63.32
Fax. (052) 45.07.01

BV
BTW BE 0541834674
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cv

 
Maak online uw afspraak
 

Waarom blokkeert de bank alle rekeningen bij een overlijden?

8 augustus 2022

Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Bij een overlijden zijn de erfgenamen - partner of kinderen - verplicht om de bank te verwittigen. De bank zal dan alle bankrekeningen en bankkaarten van de overledene én de langstlevende partner blokkeren en de kluizen verzegelen. Waarom doet de bank dit? En wat zijn de praktische gevolgen? Ontdek onze videotip!

Bron: Fednot

Kan ik mijn vermogen onbeperkt wegschenken aan mijn beste vriend/vriendin of aan een goed doel?

5 augustus 2022

Soms wel, maar meestal niet. Alles hangt af van de vraag of je 'reservataire' (lees beschermde) erfgenamen hebt. Er zijn namelijk bepaalde erfgenamen die steeds een voorbehouden erfdeel of een reserve hebben ten opzichte van de schenker. In eerste instantie zijn dat de kinderen en de overlevende echtgenoot.

Kinderen hebben steeds recht op een deel van de nalatenschap: op de helft als énig kind; 1/4de als er twee kinderen zijn, 1/6de als er drie kinderen zijn. Als algemene regel geldt dat iedereen vrij over de helft van zijn vermogen kan beschikken. De andere helft staat 'geparkeerd' voor de reservataire erfgenamen.
Ook de echtgenoot is een beschermde persoon: die heeft steeds recht op de helft van het vermogen in vruchtgebruik, en minimaal heeft de echtgenoot steeds recht op het vruchtgebruik op de gezinswoning en de erin aanwezige huisraad.

De ouders hebben geen beschermd erfdeel. Als je geen kinderen hebt, maar je ouders nog leven, dan moet je er wel mee rekening houden dat zij elk recht hebben op één/vierde deel van je vermogen. Dat is hun wettelijk erfrecht, maar je kan ze perfect 'onterven' door een testament op te stellen of meer te schenken of na te laten aan andere erfgenamen of personen.

Mensen die geen kinderen hebben of geen langstlevende huwelijkspartner kunnen wel onbeperkt schenken.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Wat is de gratis verzekering 'accidenteel overlijden?'

1 augustus 2022

Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Het zal je maar overkomen: overlijden in de periode tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de ondertekening van de notariële akte. De erfgenamen zijn dan verplicht om het aangekocht goed over te nemen. Zij kunnen proberen de verkoopovereenkomst minnelijk te ontbinden, maar de verkoper kan dit weigeren… Brute pech? Niet als de koper de verkoopovereenkomst ondertekende bij de notaris. Ontdek onze videotip!

Bron: Fednot

 

Els DE NAEYER
Notarieel medewerker

els(plaats the 'at' sign hier)heiremans-vandersnickt.be
Tel. 052/30.70.63

Dossierbeheerder vastgoed

An DE NAEYER
Notarieel medewerker

an(plaats the 'at' sign hier)heiremans-vandersnickt.be
Tel. 052/30.70.60

Dossierbeheerder vastgoed

Katrien VAN UYTFANGHE
Notarieel medewerker

katrien(plaats the 'at' sign hier)heiremans-vandersnickt.be
Tel. 052/30.70.64

Dossierbeheerder vastgoed en vennootschappen

Debbie VANDEN BERGHE
Notarieel medewerker

debbie(plaats the 'at' sign hier)heiremans-vandersnickt.be
Tel. 052/30.70.62

Boekhouding en dossierbeheerder nalatenschappen

Nadine OSSELAER
Notarieel medewerker

nadine(plaats the 'at' sign hier)heiremans-vandersnickt.be
Tel. 052/30.70.64

Onthaal en nazorg akten

Ilke Bogers
Notarieel medewerker

ilke(plaats the 'at' sign hier)heiremans-vandersnickt.be
Tel. 052/30.70.67

Dossierbeheerder vastgoed

Katrien CLOOSTERMANS
Notarieel medewerkster

katrienc(plaats the 'at' sign hier)heiremans-vandersnickt.be
Tel. 052/77.70.70

 

Immo

Online verkoop € 220.000

Huis
Galgenbergstraat 42
9290 Berlare

     
loader
 
 

Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen

Alois De Beulelaan 34
9240 Zele
Tel. (052) 44.63.32
Fax. (052) 45.07.01

 
ONLINE AFSPRAAK

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .