Steven Vandersnickt, Notaris te Zele

 

Steven Vandersnickt

Notaris te Zele

De fakkel doorgeven

Vroeg of laat wordt iedere bedrijfsleider geconfronteerd met vragen over de opvolging en overdracht van zijn onderneming. Wie zal de fakkel overnemen? Kan ik toch wat zeggenschap behouden? Hoe pak ik dat aan tegenover mijn kinderen? Het zijn pertinente vragen die niet alleen fiscale gevolgen hebben, maar ook een impact hebben op het vermogen van de kinderen.

 

 

wettelijke mogelijkheden

Voor ondernemers bestaan er verschillende mogelijkheden.

  • Een familiale onderneming kan geërfd worden door de kinderen (aan 3% of 7%)
  • Een familiale onderneming kan geschonken worden (0%)

Zowel voor het erven van een familiale onderneming, als voor het schenken van een familiale onderneming gelden gunsttarieven. Die gelden alleen als een  aantal specifieke voorwaarden is voldaan

De fiscale gunstregeling voor het familiebedrijf is zeer complex. Spreek erover met een expert, zoals een notaris.  

 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .